MRSA förekommer allt oftare ute i samhället. MRSA är en stafylokockbakterie som har blivit resistent mot vanlig antibiotika och kan orsaka sår och infektioner.
  När patienter med både okänd och känd MRSA söker vård finns risk för smittspridning, särskilt på vårdcentralernas sårmottagningar. Mellan 2008 och 2011 smittades 21 patienter på åtta skånska vårdcentraler som undersökts. Detta enligt en läkare vid Smittskydd Skåne som tillsammans med två andra läkare skrivit en rapport i Läkartidningen.

Läkarna menar att orsaken till smittspridningen sannolikt är att det fanns brister i städning, rengöring och hur personalen följde basala hygienrutiner på vårdcentralerna.
  För att minska smitta krävs maximala hygienrutiner oavsett om smitta är känd eller inte, anser läkarna. Och det är bland annat med utgångspunkt i det som Kommunal vill ha arbetskläder i hemtjänsten. Socialstyrelsen arbetar också på riktlinjer om basala hygienrutiner i äldreomsorgen, liknande de som redan finns i sjukvården.