Avtalen för friskolor och förskolor samt turism/fritid och anställda vid Bommersvik, Gerlesborgsskolan, Rönneberga och Ängebo Folkets Hus, löper ut sista augusti respektive sista maj. För dessa grupper kräver Kommunal löneökningar på 1 740 kronor per heltidsanställd, begränsning av möjligheten att blanda anställningsformerna visstid och vikariat till max två år, att arbetsgivaren bekostar arbetskläder och att tillägget vid föräldraledighet förlängs till 180 dagar. Kraven är alltså i linje med kraven som ställdes till Sveriges kommuner och landsting (SKL).
För anställda som går på avtalet Hälsa, vård och omsorg kräver Kommunal regleringar gällande delade turer och rätt till 180 dagars föräldrapenning. 
  För anställda inom hushållsnära tjänster (RUT) gäller yrkandena mertidsersättning, bättre skrivningar om arbetskläder och att det regleras när de anställda använder sin egen bil i jobbet. Även på detta område samt för anställda i arbetskooperativ finns kravet på 180 dagars föräldrapenningtillägg.
  Förhandlingarna startar i juni.