Om förslaget blir verklighet kommer Kommunalarbetaren att finnas kvar som nu, men redaktionen ska då sitta i lokaler tillsammans med journalister från andra fackförbundstidningar. I dag sitter varje redaktion för sig, ofta i samma hus som det förbund som äger tidningen.
En av tankarna med Mediehuset är att journalisterna från de olika fackförbundstidningarna samarbetar i till exempel gemensamma satsningar på undersökande journalistik samt att opinionsbildning på ledar– och debattsidor stärks.
  En och samma text med nyheter, reportage och annat ska kunna publiceras i flera tidningar.
  Nyheter och debatt som är branschövergripande och rör en större del av arbetsmarknaden, politik och samhälle är tänkt att publiceras på en gemensam webbportal. Där kan även nyheter från de olika fackförbundstidningarna lyftas fram.
LO tror att läsandet av papperstidningar kommer att minska dramatiskt bland förbundens medlemmar i framtiden.
  En av mediehusets viktigaste uppgifter blir därför att utveckla satsningar på journalistik på webben, i mobiltelefonen och andra digitala plattformar.
  Tanken är att fackförbundstidningarna inte ska kosta mer än i dag. Samordningen och samarbetet tros kunna ge besparingar och ökade intäkter som täcker eventuella merkostnader.
  – Vi vill ha mer pang för pengarna, har LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson förklarat motivet bakom mediehuset.
  LO vill att fackförbundspressens opinionsbildning, reportage och nyheter uppmärksammas mer av andra medier och i samhällsdebatten.
  Tanken är att mediehuset fyller tomrummet efter att andra medier lagt ned eller kraftigt bantat sin arbetsmarknadsbevakning.
Idén om ett gemensamt mediehus har funnits i minst 50 år. Flera utredningar har under åren prövat möjligheten att slå ihop redaktionerna eller låta dem sitta tillsammans i gemensamma lokaler.
  Den senaste utredningen har jobbat med frågan i nära ett och ett halvt år. LO:s styrelse beslöt i går, måndag, att i princip säga ja till utredningens förslag om ett mediehus, men att också fortsätta utreda hur det praktiskt i så fall ska genomföras och till vilka kostnader.
Tre förbund, Transport, Livs samt Hotell– och restaurangfacket vill i dagsläget inte vara med i ett mediehus. Kommunal tillhör de förbund som är pådrivande för att mediehuset blir av.
  – Vi tror på idén, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.