– Kyrkan ligger mitt i centrum och vi är väldigt utsatta inom kyrkan, samtidigt vill vi hålla kyrkan öppen och ta emot alla typer av personer, säger Hernan Martinez Castillo.

Han har själv polisanmält hot flera gånger och det har också blivit rättegång. Hoten kan komma om han exempelvis säger till en person som dricker inne i kyrkan, som besöks av ett hundratal personer varje dag.
  – De har sagt till exempel att jag kommer göra ditt liv svårt, jag kan ge dig så mycket problem. Jag vet var du bor.
  Men problemen har hanterats på ett bra sätt från arbetsgivaren, säger Hernan, och personalen har överfallslarm som de kan använda i en akut situation.
  Det största problemet är ensamarbete.
  – Det kan kännas olustigt när man är själv, man vet inte om någon gömmer sig där inne. När vi är två känns det tryggt.

Därför har arbetsmiljön blivit lättare att hantera sedan vaktmästarna fick förstärkning av en projektanställd vaktmästare så de oftast slipper jobba ensamma.
– Jag är lite orolig inför framtiden hur det blir. Vi förväntar oss att det anställs en vaktmästare på 100 procent annars kan det bli jobbigt.