Under 2012 och 2013 gjorde Arbetsmiljöverket en särskild inspektion av arbeten med tunga eller monotona arbetsuppgifter.
  På sju av tio företag fanns brister. Den vanligaste var att arbetsgivaren inte var tillräckligt bra på att bedöma och förutse riskerna med arbetet.
  – Vi vill synliggöra att riskerna finns där innan folk får ont i kroppen, säger Kersti Lorén, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Tungt arbete kan orsaka skador, men även lätta rörelser skadar om samma rörelse upprepas många gånger. Det är vanligt att man försöker lösa detta genom arbetsrotation. Men ofta är uppgifterna man växlar mellan så lika varandra, att man ändå belastar samma muskler hela dagen, visade inspektionerna.
  Städning visade sig svårt att riskbedöma med de metoder som inspektörerna använder.
  – I städning gör man så många olika moment, säger Kersti Lorén.

Inspektionskampanjen omfattade arbetsplatser där man inte jobbar med människor eller djur, till exempel tvätterier, kök, livsmedels- och tillverkningsindustri. Den ingår i Arbetsmiljöverkets fyraåriga uppdrag om kvinnors arbetsmiljö.
  Fokus var särskilt på kvinnliga anställda, eftersom undersökningar visar att kvinnor har mer ont i kroppen än män – 2010 hade tio procent av kvinnorna och åtta procent av männen besvär till följd av fysisk belastning.  Men inspektionerna gjordes på arbetsplatser där både män och kvinnor jobbade.