96,5 procent av de anställda på svenska förskolor är kvinnor, skriver Dagens Nyheter som har intervjuat jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) i frågan.
  – Kvinnor är inte män. Ändå går alltid individen först – det är verkligen så. Därför är det en utmaning för en jämställdhetsminister och feminist att hela tiden hålla tungan rätt i mun. Att inte generalisera eller tillskriva individer egenskaper – som de själva inte har, säger hon till tidningen.

Hon anser att män inte ska kvoteras in i förskolan, de ska ha rätt kvalifikationer. Däremot borde kön som är underrepresenterade i ett yrke lättare få praktikplatser på sådana arbetsplatser.
  Maria Arnholm tror att genuspedagogik på förskolor gynnar att fler män rekryteras och hon ger exempel på förskolor där platsannonsens utformning varit ett medel för att få fler män att söka jobbet.