Ändhållplatserna på tre små orter i Södermanland och Östergötland saknar ordentliga toaletter. Det finns ingen värme eller rinnande vatten. Under vintern blev golvet dessutom halt och isigt med risk för halka.

Ett huvudskyddsombud på Kommunal Öst vände sig till Arbetsmiljöverket eftersom arbetsgivaren Veolia Transport inte åtgärdade saken efter att han anmält problemet enligt arbetsmiljölagen (en så kallad 6.6a-anmälan). Myndigheten hotar nu med ett vite på 50 000 kronor om saken inte är åtgärdad den 15 augusti.
  ”Att inte kunna gå på toaletten under tillfredsställande former medför förutom fysiskt obehag även en onödig psykisk press, särskilt då man som bussförare endast kan gå på anvisade tider”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.