De två juristerna ska arbeta med försäkringsärenden, och driva medlemmarnas frågor mot exempelvis Försäkringskassan och organisationen Afa Försäkring.
  – Vi har många medlemmar som är utslitna och hamnar i trångmål och som enskild har man inte en chans. När vi ser att det finns en chans att vinna ska vi gå in och stötta medlemmen, säger Johan Ingelskog.

Ansökningstiden går ut 15 maj och juristerna väntas vara i tjänst efter sommaren.