Kommunal träffar KFS, de kommunala trafikföretagen, 14–15 maj och BUA, Bussarbetsgivarna, 16–17 maj. Förbundets avtalsdelegationer är inkallade då för att om möjligt kunna ta ställning till nya avtal.
  – Målsättningen är att vi ska bli klara då men vi har stora frågor kvar att lösa så jag vet inte hur det går, säger Kommunals ombudsman Susanne Gällhagen.

Några av knäckfrågorna är:
  • Krontalspåslag eller procent. Kommunal kräver 1740 kronor i snitt under tre år, arbetsgivarna anser att industrins märke innebär löneökningar med 6,8 procent under denna period.
  • Lägsta lön inom BUA för de grupper som har individuell lön.
  • Anställningstrygghet vid upphandling. Kommunal kräver att det skrivs in i avtalen att den entreprenör som vinner trafik också tar över berörd personal som så önskar.
  • Arbetstidsfrågor och schemaläggning, bland annat att rasterna förlängs till 45 minuter.

Susanne Gällhagen säger att än så länge finns det inget som är klart i förhandlingarna med KFS och BUA.
  – Alla våra krav som vi har överlämnat till arbetsgivarna innan förhandlingarna finns kvar på bordet, tillägger hon.