Kommunals ombudsman Anja Westberg oroas över att färre söker gymnasiets naturbruksprogram. Speciellt inriktningen trädgård, 77 personer gick den i årskurs två i fjol. Att jämföra med 175 personer fem år tidigare.
  – De som söker jordbruk eller trädgård får jobb, men det är för få som söker, säger Anja Westberg.

Antalet som går jordbruk har inte minskat akut, men det finns brist på djurskötare också, enligt Michael Insulander, LRF.  Både han och Anja Westberg sitter i Naturbrukets yrkesnämnd (NYN), som bland annat står för yrkesbevisen Grönt kort. Förhoppningen är att de ska leda till högre lön och status om fler tar dem. Inom trädgårdsanläggning har yrkesbevisen redan i dag direkt påverkan på lönen genom kollektivavtalet.
  Anja Westberg, som själv varit djurskötare i 30 år, tror att lantarbetarens status blivit bättre på senare år, tack vare mekaniseringen av yrket.
  – Du kan inte sätta vilken människa som helst på dagens traktorer. Det krävs högre kompetens för de flesta arbetsuppgifter.
  En utmaning är att få personer med invandrarbakgrund att söka sig till lantarbete eftersom de är extremt få i dag, enligt Anja Westberg.
  – Det är väldigt låg status att jobba med djur i många länder.
Högst status bland gröna jobb har djursjukvården, enligt Anja Westberg.

NYN står också för webbsidan www.gronajobb.se. Där samlas de jobb som finns i branschen, förra året fanns 11 351 jobb.
  Utmaningen är att skapa bättre arbetsplaster där folk vill jobba, säger Gröna jobbs verksamhetsansvarig Annika Bergman.
  – Men det finns absolut intresse för jobben.  Arbetsgivarna säger att de får relevanta sökande. Det finns en vurm i hela samhället för bonden. Vi har Bonde söker fru och Farmen på tv. Så det känns som att det blåser andra vindar.

Plats 71 i status 

• Lantbrukare kommer på plats 71 av 100 yrken när människor har rangordnat yrken efter hur de värderas i samhället.
Källa: ”Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och värderas”

Snittlöner 2012 för:
• Lantarbetare i jordbruk: 130,70 kr/timme.
• Trädgårdsanläggare: 146,27 kr/timme.
• Djursjukvård (samtliga yrkesgrupper): 145 kr/timme.
• Golfbanearbetare: 136,30 kr/timme.
Källa: Kommunal