SOM-institutets undersökning nyligen visar återigen att en överväldigande majoritet av det svenska folket – till och med en klar majoritet av moderaternas väljare – vill se ett stopp för alla vinstutdelningar i skola, vård och omsorg. Med tanke på att inte ens den socialdemokratiska partikongressen lyckats ta ett klart och tydligt beslut i linje med detta är det inför årets 1 maj uppenbart att en massiv folklig opinionsbildning måste skapas för att öka trycket på samtliga politiska partier inför nästa års val. Vi börjar därför redan nu på 1 maj förberedelserna för en landsomfattande aktionsdag den 21 september.

Under mer än 20 års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd ”välfärd”. Under paroller som ”valfrihet” och ”försvara välfärdens kärna” plundras våra gemensamma tillgångar. Skattesänkningar som först och främst gynnat de rikas och välbeställdas privata konsumtion underminerar den solidariska och demokratiskt styrda välfärden.
  Resultaten är uppenbara. Från att ha varit världsledande i uppbygget av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Samhället slits alltmer isär av växande klass- och inkomstklyftor.

Det får vara nog nu, av nedskärningar, privatiseringar och vinstdrift av vård, skola och omsorg! Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och styras demokratiskt för människors behov och inte för vinstdrivna bolag.
  Rätten till en demokratisk och jämlik välfärd för alla – den ståndpunkten omfattas av en stor folkmajoritet. Därför samlas vi över hela Sverige till en landsomfattande manifestationsdag för välfärden den 21 september, knappt ett år före valet. Personal och brukare inom vården och omsorgen, lärare och elever från skolans värld, engagerade och allmänhet manifesterar genom demonstrationer, möten, gatuteatrar, konserter, utställningar och aktioner på sina orter i en gemensam folkkampanj för en god och jämlik välfärd.
  Manifestationsdagen byggs nu upp genom kontakter mellan personal- och brukargrupper, fackföreningar, folkrörelser och nätverk över hela landet. Lokala initiativ förbereds och samordnas, liksom en stor manifestation i Stockholm.

Undertecknade uppmanar härmed alla, organisationer och enskilda, att delta i skapandet av en bred och landsomfattande folkkampanj för välfärden med ett klart budskap till politikerna ett år före valet.
  • Nej till vinst i välfärden!
  • Stoppa nedskärningarna!
  • Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

Bakom Folkkampanjen står hittills nätverken Gemensam välfärd i Stockholm, Välfärd utan vinst, Rädda vården i Malmö, Socialistiska läkare, Vinstfri välfärd i Göteborg, bussförarna inom Kommunals Nobinasektion i Stockholm

Undertecknare hittills:
Sanna Tefke, vårdbiträde, Theo Bodin, läkare, My Morin, sjuksköterska, Göran Gustavsson, skötare, Ann-Margrethe Livh, oppositionsborgarråd, Sten Axelsson Fisk, läkarstuderande, Jenny Wrangborg, poet, Johan Ehrenberg, chefredaktör, Lina Westerlund, lärarstudent, Håkan Blomqvist, historiker, Kajsa Ekis Ekman, författare, Mikael Wiehe, musiker, Mehrnosh Shafiee, sjuksköterska, Bengt Silfverstrand, fd riksdagsledamot, Afsaneh Vahdat, socialarbetare, Kevin Thompson, undersköterska, Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot, Jessica Moya, lagerarbetare, Jan Hammarlund, musiker, Maria Sundvall, läkare, Stefan Sundström, musiker, Gösta Torstensson, skötare, Barbara Brädefors, fd lärare, Bilbo Göransson, barnskötare, Lilian Berglund Wallin, fd rektor och undervisningsråd, Peter Boström, bussförare, Kjell Östberg, professor, Hanna Thomé, kommunalråd, Jan-Olov Carlsson, bilarbetare, Mona Fridlund, undersköterska, Hasse Nilsson, fd lärare, Lovisa Kasström, läkare, Gunnar Westin, brevbärare, Ann Charlotte Redman, sjuksköterska, Wellington Ikuobase, livsmedelsarbetare, Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot, Ronny Eriksson, artist, Martina Nilsson, kommunalråd, Jan-Erik Gustavsson, docent, Birgitta Sevefjord, ledamot landstingsfullmäktige, Arne Johansson, redaktör, Daniel Wolski, studerande, Peter Emsheimer, universitetslektor, och Peter Lorenzon, pensionär, Nina Eriksson, socialarbetare.