Arbetsmiljöverket vill jämföra ett kvinnodominerat yrke med ett mansdominerat. Därför har man valt ut hemtjänst och teknisk förvaltning. Båda branscherna har stora arbetsmiljörisker.
  – I hemtjänsten är det mycket belastningsbesvär och psykosociala påfrestningar, smittor och hot och våld. I de mansdominerade är det mer risk för olycksfall, fall från stege, att man skadar sig på maskiner, säger Boel Callermo.

Men det kanske inte bara är riskerna som är olika. Kanske är det också skillnad i hur man arbetar med arbetsmiljön. Det finns forskning som visar att kvinnor oftare har svårare att påverka sina arbetsförhållanden.
  – Vi vill se om det finns skillnader i strategierna, säger Boel Callermo.
  Hon tar som exempel när det händer något som ökar pressen i jobbet. I tekniska förvaltningen kan det vara att det snöar så mycket att det blir svårt att hinna göra jobbet. Då kanske man kräver extra resurser. I hemtjänsten kan det vara ett influensautbrott som ökar vårdtyngden. Kräver man extra resurser då, och får man det?

Detta ska Arbetsmiljöverket nu ta reda på. Under 2013 ska man göra inspektioner i 50 kommuner. I varje kommun kommer minst två arbetsplatser att få besök, den ena i hemtjänsten och den andra i teknisk förvaltning.
  – Inspektionerna ska vara färdiga med i slutet av 2013. Sen ska vi dra slutsatser och se hur vi ska använda den kunskap vi fått, säger Boel Callermo.
  Insatsen är en del i ett större projekt om kvinnors arbetsmiljö, som Arbetsmiljöverket genomför på uppdrag av regeringen. Bakgrunden till uppdraget är att kvinnor bland annat är sjukskrivna mer än män och oftare går i förtida pension.

En del av förklaringen till skillnaderna är att kvinnor och män så ofta jobbar med olika saker. Men den förklaringen kan man inte nöja sig med, anser Boel Callermo:
  – Man gör det lätt för sig om man säger att ”jobbar du med människor så får du förutsätta att det är tungt”. Det finns påfrestningar som är svåra att komma åt när man arbetar med människor. Men då kanske det är ännu viktigare med introduktion, handledning och stöd. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö.