Vi växte upp på samma gård och hon var en mycket tuff tjej som skrämde slag på pojkarna på gården. I tjugoårsåldern blev hon kär och gifte sig med en utåt sett mycket trevlig och vänlig ung man. Han charmade oss alla och ingen kunde någonsin tro att han skulle vara kvinnomisshandlare.

Plötsligt bröt min väninna kontakten med sin familj med motiveringen att hennes man inte gillade dem. Det räckte inte med det utan mannen började också klaga på oss väninnor vilket ledde till att vi drog oss undan. Men det var ett stort misstag av oss. Nu berättar min väninna vilket helvete hon hade gått igenom i tio års tid. När maken hade lyckats isolera henne från släkt och vänner började misshandeln. På min fråga varför hon inte hade stuckit berättade hon att varje gång han hade misshandlat henne lovade han att det aldrig skulle hända igen.
  Min väninna berättade också att hon i början lade skulden på sig själv och tänkte hela tiden att om jag inte hade gjort det hade han inte slagit mig. Men det som fick henne till slut att lämna förhållandet var hennes två barn som fick bevittna misshandeln. Den äldre pojken skakade varje kväll han skulle lägga sig, för han visste ju att han kunde vakna av att mamma misshandlades.

Alla barn som bevittnar att mamman misshandlas eller kränks får psykiska skador och påverkas i sin utveckling. Forskning visar att barn som hör och ser våld reagerar som om de själva utsattes för våldet.
  Rapporten ”När mamma blir slagen”, som Socialstyrelsen år 2003 överlämnade till regeringen, visar att 200 000 barn i Sverige bevittnar våld i sina familjer. Hälften av dessa barn blir själva misshandlare. Enligt socialtjänstlagen ska barn behandlas som brottsoffer, men tyvärr struntar man ofta i att ta hand om barnen.
  Det här ställer stora krav på barnavårdscentraler, förskolor och skolor. Personalen måste ha utbildning i att känna igen tecknen på att ett barn far illa. De barn som lever i ett kaos hemma ska få känna att de kan få allt stöd från vuxenvärlden.
  Efter telefonsamtalet lovar jag mig själv att aldrig bryta kontakt med en väninna för att hennes man inte gillar mig. Tvärtom tänker jag våldgästa dem så ofta jag kan för att misshandeln inte ska ske i det dolda.

Ja

till filmen The Lady, av regissören Luc Besson om Aung San Suu Kyi och hennes kamp mot diktaturen i Burma.

Nej

till all rasism, vi får aldrig glömma att alla människor har lika värde!