Kommunalarbetarens granskning visade att delade turer förekommer i 9 av 10 kommuner, och i en kartläggning av Kommunal framkom att drygt 100 000 kommunalare jobbar delade turer inom välfärden. Näst högst bland länen hamnade Västerbotten, där Umeå är största kommun. Nu lägger Umeå 25 miljoner kronor under 2013 och 2014 för att minska de delade turerna inom äldreomsorgen.
  – Det är ett sätt att förbättra arbetsförhållandena. Det här är det problemet som oftast tas upp när man pratar med personal inom äldreomsorgen och det försvårar inte bara arbetslivet utan också övriga livet för framför allt kvinnor, säger Tamara Spiric (V), kommunalråd i Umeå kommun med ansvar för jämställdhetsfrågor.

 Tamara Spiric, Vänsterpartiet i Umeå.Tamara
Spiric (V).

Det slutgiltiga beslutet klubbas i kommunfullmäktige i slutet av april. Pengarna ska användas för att organisera arbetet så att delade turer inte behövs i samma utsträckning – vilket betyder att man måste ha mer fastanställd personal med bra villkor.
  – Vår ambition är att kunna frigöra pengar från visstidsvikariat så att vi kan minska delade turer ännu mer. Vi tror också att om man ger schyssta villkor så har man möjlighet att spara in pengar på vikarier genom att det blir färre sjukdagar, säger Tamara Spiric.

Pengarna kommer inte räcka till att helt avskaffa delade turer och kommunen har inga mål uppsatta för hur mycket de delade turerna ska minska. Men det är en bra början, tycker Tamara Spiric.
  – 25 miljoner kronor är en väsentlig summa pengar och vi är tydliga med att de ska användas för att minska antalet delade turer samtidigt som vi har ställt krav på tät och bra rapportering.
  Eva Olofsson är avdelningsordförande för Kommunal i Västerbotten och tycker det är bra att någon kommun tar tag i frågan.
  – Det är ett steg i rätt riktning, det är jättebra att det är någon kommun som ser över frågan och så hoppas vi att de fortsätter jobba på med det. Ska man få fler att jobba inom äldreomsorgen så måste man göra något åt arbetsförhållandena och ha vettiga arbetstider, säger Eva Olofsson.