Undersökningen från Novus visar att tre av fyra av dem som inte har tillgång till arbetskläder anser att de behöver det. För dem som arbetar i hemtjänsten är den siffran ännu högre: 95 procent av dem som inte har arbetskläder anser att de behöver det. Huvudskälet där är att man anser att det finns hygieniska skäl. För dem som jobbar i förskola och skola är största skälet i stället det höga slitaget på kläderna.

När det gäller smittspridningen svarar 77 procent av dem som arbetar i hemtjänsten att det finns en risk att man genom sina kläder kan sprida bakterier eller sjukdom.
   – Kortsiktigt kan situationen vara livsfarlig för den enskilde brukaren och i ett längre perspektiv är det en tickande bomb för hela befolkningen då multiresistenta bakterier sprids snabbt via kläderna, säger Lenita Granlund.

Undersökningen visar att 44 procent i de undersökta yrkesgrupperna saknar tillgång till arbetskläder. För visstidare och timvikarier är siffran i stället 69 procent.
   Kommunal kräver nu i avtalsrörelsen att arbetsgivaren ska fastställa krav på arbetskläder, samt att det är arbetsgivaren som ska tillhandahålla kläderna.
   1 294 personer har svarat på Novus undersökning.

Kommunalarbetaren genomförde i fjol en undersökning till alla landets personalchefer om förekomsten av arbetskläder för inomhus- och utomhusbruk. Där svarade man att 33 procent av barnskötarna hade fria kläder för utomhusbruk och 72 procent i hemtjänsten hade kläder för inomhusbruk.