Det rekordlåga antalet personer sjukskrivna från 2010 har vänt och ökningen är stor. I början av 2010 var antalet sjukfall nere på runt 100 000. Den siffran hade i februari i år ökat till 138 000.

Försäkringskassan gör en analys av läget i en ny rapport som lämnas till regeringen idag. Där visar det sig bland annat att utvecklingen ser olika ut för anställda och arbetslösa.
  Bland dem som har en anställning är det fler som får sjukpenning. Jämför man med början på 2010 har antalet ökat med 15 procent och den största gruppen är de kommunalt anställda. De flesta av dem har sjukpenning kortare perioder. För de arbetslösa är utvecklingen tvärtom. Antalet arbetslösa med sjukpenning ökar inte, men de får däremot sjukpenning under längre perioder idag än tidigare.

Kvinnor har under många år varit mer sjukskrivna än män, men nu ökar skillnaden. Försäkringskassan mäter hur mycket sjukpenning som betalas ut i sjukpenningtal.  I februari var kvinnornas sjukpenningtal 10 och männens 5,7. Det betyder att antalet kvinnor med sjukpenning var 75 procent fler än männen. Det är en ökning 20 procent från 2010 då sjukpenningtalet var 5,3 för män och 8,2 för kvinnor.
  En annan tydlig förändring som rapporten lyfter fram är att antalet som får sjukpenning för psykiska besvär ökar.

Sjukpenningtal

Sjukpenningtalet är en snittsiffra för antalet dagar med sjukpenning per person.
Där ingår inte sjuk- och aktivitetsersättning.
Den beräknas genom att ta antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning delat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.
Källa: Försäkringskassan