Ändå är det ingenting mot ordföranden i Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Knape, som har en lön på 118 000 kronor i månaden.

Så här mycket tjänar de två främsta företrädarna i Kommunal respektive Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Kommunal

Annelie Nordström
Uppdrag:
Ordförande
Arvode: 66 925 kr/mån
Löneökning 2012: 1 375 kr (2,1 procent)

Lenita Granlund
Uppdrag:
Avtalssekreterare
Arvode: 60 925 kr/mån
Löneökning 2012: 2 900 kr (5 procent)

SKL

Anders Knape
Uppdrag:
Ordförande
Arvode: 118 000 kr/mån
Löneökning 2012: 3 000 kr (2,6 procent)

Ingela Gardner Sundström
Uppdrag: Ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation
Arvode: 11 800 kr/månad i fast arvode plus sammanträdesarvode 1 700 kr/sammanträde (till exempel möten med förhandlingsdelegationen)
OBS! Detta är inte Ingela Gardners huvudsakliga inkomstkälla.
Löneökning 2012: 800 kr (7,3 procent)

Kommunals medlemmar

Uppdrag: Välfärdsarbete i kommuner och landsting
Arvode: Medellön på SKL-avtalet: 22 200 kr/mån, enligt Kommunals utredningsavdelning
Löneökning 2012: 650 kr (3 procent)

Fotnot: Totala löneökningen för förbundsledningen var 2,6 procent. Kommunals förbundsstyrelse fördelade ökningen mellan de fyra i ledningen, vilket innebär att vissa fick mindre, andra mer, från 1,5-5 procent.