Dåliga frukostvanor. Mycket kaffedrickande. Smörgås till middag. Stress. Soffläge om kvällen.
  Denna alltför vanliga beskrivning av livsstil fick vi från jobbgänget och vännerna Carina Fredriksson Westin, Eva Sundell, Kerstin Liljedahl Kullring och Margareta Trollsten.
  – Vi vill må bättre och orka mer för vår egen, våra familjers och de gamlas skull!
  På Lidingö dagverksamhet tas gästerna om hand av fyra arbetsgrupper och Fyra bönor är en av dem.
  – Vi har samma jobbtid mellan 07.30 och 16.00, jättebra när man vill träna ihop, konstaterar de under startdagen med prat, mätningar och tester på KA:s redaktion.

Fettprocenten är inte OK, så tjejerna behöver få mer muskler och mindre fett.
  Receptet heter regelbundna matvanor och träning av styrka, kondition och stabilitet för en ökad förbränning. Med flåset ser det bättre ut och det underlättar.
  – Ja, tjejerna har normal kondition för respektive ålder och kan börja träna med lite högre intensitet, säger Bea uppmuntrande.
  Och  inskärper de viktigaste utgångspunkterna för en lyckad förändring:
  • Kroppen har sin naturliga rytm. Du ska hitta din egen rytm under Komiform.
  • Tro på din egen kapacitet till att må bra.
  • Lär dig göra de rätta valen utifrån dig själv när det gäller mat och motion.
  – Annars kommer du att styras av omedvetna värderingar och intentioner. Du måste alltså bli medveten om förhållandet mellan vad som är viktigt och värdefullt för dig, vad du vill åstadkomma och hur du ska ta dig dit. Först då får du förutsättningar att bryta gamla vanor och mönster.
  Tjejerna är redan på väg!