Den politiska oppositionen gör allt för att svartmåla Sverige. Men skjuter man inte lite över målet?
  Även om det inte är brist på politiska utmaningar och finns massor av saker som kan bli ännu bättre i Sverige så finns det all anledning att påminna om några saker: Sverige har gått från 14:e till 9:e plats på topplistan över lägst arbetslöshet i EU sedan Alliansen tog över från (S).
  Statsskulden har minskat kraftigt och Sverige har inte längre världens högsta skatter. Både löntagare och pensionärer har fått stora skattesänkningar och fastighetsskatten har sänkts. Vi har trots detta klarat att göra rekordstora satsningar på utbildning, infrastruktur och forskning.
  Under de värsta krisåren kunde vi dessutom skjuta till extra pengar till kommuner och landsting för att slippa nedskärningar i välfärden.

Svenska folket har enligt oberoende mätningar blivit betydligt mer nöjda med skola, sjukvård och äldreomsorg under Alliansens tid vid makten.
  Vi får beröm från omvärlden för vår utmärkta hantering av de globala ekonomiska kriserna och internationella facket berömmer oss för en bra dialog med arbetsmarknadens parter och säger att vi ett föredöme när det gäller kampen mot ungdomsarbetslösheten.
  Antalet personer i utanförskap har minskat med uppemot 220 000 personer och över 200 000 fler är i arbete än 2006. Andelen personer i arbetsför ålder som jobbar är dessutom högre i alla åldersgrupper än den var 2006 – trots att Sverige gått igenom tre djupa kriser!
  Faktum är att jag är naiv nog att tro att dessa fakta trots allt kommer att ha viss betydelse för hur väljarna röstar 2014.

Jan Ericson,
riksdagsledamot (M)