Förra året gjorde Kommunal en kampanj genom att skyddsombud skulle anmäla till Arbetsmiljöverket om hemtjänsten
saknar arbetskläder. Det börj­ade med att ett skyddsombud i Leksand fick gehör i frågan på det sättet. 60 sådana anmälningar har kommit till Arbetsmiljöverket från olika håll i landet. I vissa fall har Arbetsmiljöverket ställt krav om arbetskläder, i andra fall inte. Men det står inte att arbetsgivaren ska tillhandahålla kläderna, utan uppfylla rutiner i hantering av kläderna (se fakta). Det irriterar Kommunals ombudsman Ann Georgsson.
  – Problemen har handlat om att Arbetsmiljöverket menar att de inte kan kräva att arbetsgiv­aren ska finansiera arbetskläderna, vilket är fullständigt absurt. Vi menar att det inte går att genomföra de krav som ställs – som att kläderna ska tvättas i 60 grader – om inte arbetsgivaren står för kläderna.

 Ann Georgsson, Kommunal.Ann Georgsson.
Foto: Jens Kassnert

Kommunal har överklagat till förvaltningsrätten där de fått avslag men än finns inga domar.
  Pia Lindqvist, jurist på Arbetsmiljöverket, bekräftar att skyddsombuden kan skriva likadana anmälningar men få olika besked.
  – Det beror på hur inspektörerna bedömer riskerna i varje enskilt fall. Inspektörerna är också individer och det går inte att jämföra ett arbetsställe med ett annat, det kan inte bli exakt samma resultat.
  Enligt Pia Lindqvist blir det avslag om skyddsombudet skrivit att arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder, eftersom det är ett omöjligt krav.

Än vet Ann Georgsson inte vilken effekt kampanjen har haft, men en del kommuner har infört arbetskläder. Kommunal inväntar vad domstolarna säger. Socialstyrelsen uppdaterar samtidigt sina föreskrifter om basal hygien, som i dag endast gäller i sjukvården. Myndigheten föreslår att samma krav ska gälla i omsorg av äldre och funktionshindrade.
  – Om föreskriften går igenom blir ju konsekvensen att man ska ha arbetskläder i kommunal vård och omsorg, säger Ann Georgsson.

Arbetsgivaren ska ansvara för tvätt

Dessa krav har Arbetsmiljöverket ställt på vissa arbetsgivare:
• En kortärmad arbetsdräkt ska användas.?
• Dräkten används bara på arbetet.?
• Det ska finnas ombyte.?
• Tvättas i minst 60 grader.?
• Arbetsgivaren ansvarar för tvätt av kläderna.