Utbildningsnivån är den faktor som spelar störst roll för hur man mår, enligt rapporten ”Folkhälsan i Sverige 2013”. Att medellivslängden har ökat under flera decennier beror till största delen på att utbildningsnivån har höjts under samma tid.
  Alla stora dödsorsaker är vanligare bland lågutbildade än bland högutbildade – från hjärtsjukdom och cancer till olyckor och självmord.
  – Riskfaktorer som rökning, fetma och brist på fysisk aktivitet, men även arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, är vanligare bland personer med kort utbildning, säger Mikael Nordberg, projektansvarig på Statens folkhälsoinstitut, i ett pressmeddelande.
  Kvinnor med kort utbildning är särskilt utsatta. I den gruppen har medellivslängden ökat mindre än i andra grupper.

Det finns några varningstecken för hälsan bland de yngre. I åldersgruppen 35-44 ökar andelen som får stroke. Och bland lågutbildade kvinnor den åldersgruppen ökar andelen som insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar.
  Sjukvården bör därför bli bättre på att uppmärksamma att även yngre personer kan vara i riskzonen för stroke och hjärtinfarkt, anser Socialstyrelsen.
  – Det är viktigt att förebygga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom redan i unga år, säger Inger Heimerson, projektledare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Medellivslängden i Sverige var 2011 83,7 år för kvinnor och 79,8 år för män.
  Rapporten ”Folkhälsan i Sverige 2013” är gjord av Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut.