Christer Nylander (FP).Christer
Nylander (FP).
Foto: Peter Knutson

Folkpartiet har presenterat ett förslag till nytt partiprogram. Programmet ska antas på partiets landsmöte i november.
  Programmet innehåller en del nyheter.

Folkpartiet vill till exempel att alla barn ska ha rätt till förskola 30 timmar per vecka från ett års ålder – oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa eller sjukskrivna. Barnomsorg ska också erbjudas på obekväm arbetstid för de familjer som behöver det på grund av sitt arbete och familjesituation:
  – Vi vill inte se nattis som en ovillkorlig rättighet, men om det inte finns några andra möjligheter är det viktigt att ha rätt till nattis, säger Christer Nylander, som lett arbetet med det nya partiprogrammet.
  Om det behovet finns ska alltså kommunerna vara skyldiga att tillhandahålla nattis?
  – Absolut.
  Folkpartiet anser att offentliga arbetsgivare ska vara ”förebilder i att motverka ofrivillig deltid” men vill ändå inte se en lagstiftning om rätt till heltid:
  – Nej, vi föreslår ingen lagstiftad rätt eftersom det ser så olika ut på olika arbetsplatser. Men vi uppmanar alla folkpartiets politiker i kommuner och landsting att bidra i arbetet för att skapa heltider, säger Christer Nylander.

I förslaget till nytt partiprogram vill man också att offentlig sektor tar ett ökat ansvar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. De vill införa vad de kallar ”särskilda välfärdsjobb med enklare arbetsuppgifter”.
  Är det en ny form av plusjobb?
  – Man kommer inte ifrån att det här är något liknande. Vi har ännu inte formulerat exakt hur de ska se ut, men det ska vara en chans att få in en första fot på arbetsmarknaden. Fram till landsmötet kommer vi att lägga tid på att utveckla förslaget.
  I tidigare partiprogram har Folkpartiet haft skrivningar om en liberal feminism, i det förslag som nu ligger går man ett steg längre och konstaterar att man är ett feministiskt parti och att de patriarkala maktstrukturerna måste brytas.
  Att fatta beslut om ett nytt partiprogram blir den stora frågan när Folkpartiet håller landsmöte i Västerås 14-17 november.