Det är tidskriften Du&jobbet som anordnar tävlingen.
  Tanken är att lyfta fram det arbete som görs för en god arbetsmiljö. En jury från tidningen väljer vinnaren och flera kandidater presenteras inför prisutdelningen i Du&jobbet.

Vill du nominera ditt skyddsombud mailar du en anmälan med en kort motivering till: redaktionen@duochjobbet.se.
  Du&jobbet ägs av Arbetsmiljöforum i Sverige AB, som har sina rötter i Föreningen för arbetarskydd.