I flera avtalsrörelser har Kommunal försökt driva rätt till arbetskläder. I förra årets avtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL) enades parterna om att inventera behovet av arbetskläder. Lenita Granlund vill inte säga än vad inventeringen visade, men enligt SKL:s förhandlingschef Petter Skogar visade den att drygt hälften av kommunerna tillhandahåller arbetskläder i äldre- och handikappomsorg. I barnomsorgen ungefär en tredjedel.

Utöver SKL-avtalet har Kommunal hittills yrkat på arbetskläder för barnskötare i tre avtal: KFO, KFS och Almega Tjänsteföretagen. I de senare lyder kravet att arbetsgiv­aren ska bekosta arbetskläder/skyddskläder för inom- och utomhusbruk.
  Av SKL kräver Kommunal att parterna tillsammans ska utarbeta riktlinjer som ska ligga till grund för lokala avtal om arbetskläder.
  Är det en kompromiss med SKL, som velat lösa arbetskläder lokalt?
  – Nej, det är mer så här att det ska regleras centralt i kollektivavtal om arbetskläder. Däremot ska det vara riktlinjer för hur det sedan ska se ut lokalt. Så det ska inte vara fritt för kommunerna att välja som det är i dag, säger Lenita Granlund.

Anledningen är enligt Lenita Granlund att det ingår så många yrkesgrupper i SKL-avtalet och behoven kan se olika ut. Kommunals krav gäller barnomsorg och äldreomsorg, eftersom det är de medlemmarna som skrivit yrkanden om arbetskläder. Hur förhandlingarna går vill Lenita Granlund inte kommentera.
  SKL:s förhandlingschef Petter Skogar står fast vid att arbetskläder ska lösas lokalt.
  – Från SKL:s sida är det inte så att vi har en uppfattning centralt om det ska finnas eller inte, det är upp till varje arbetsgivare att fatta det beslutet, men vi vill inte ha det i det centrala kollektivavtalet. Självklart måste man titta på behovet lokalt.