Samtidigt som antalet arbetslösa ungdomar ökar är det färre unga som får ersättning från a-kassan. Mellan 2006 och 2012 har antalet unga som får a-kassa minskat med 76 procent.
  Den stora förklaringen till det är att studerandevillkoret tagits bort, men också för att reglerna stramats åt. Unga har oftare än andra osäkra och tidsbegränsade anställningar, och de arbetar ofta deltid vilket gör det svårt att kvalificera sig för a-kassa.

Tittar man på arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år, och tar bort dem som heltidsstuderar från statistiken, ser man att drygt hälften fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen 2006 (51,1 procent) jämfört med var tionde 2012 (10,6 procent).
  – Eftersom unga också har en svagare förankring på arbetsmarknaden och till större del jobbar med tidsbegränsade anställningar och på deltid, har de också drabbats hårdare av de stramare reglerna för att kvalificera sig till ersättning, säger Thomas Carlén, LO-ekonom i ett pressmeddelande.

Många ungdomar befinner sig i program med aktivitetsstöd istället för att vara öppet arbetslösa. Men den ersättningen är väldigt låg om man inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning.
  Den som inte fyllt 20 år och inte har gått ut gymnasiet får en ersättning på 48 kronor per dag för att delta i ett program på heltid. Det år man fyller 20 höjs ersättningen till 140 kronor.
  – Unga måste nu få både bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Här är det viktigt att fortsätta att arbeta med yrkesintroduktionen för unga – i Jobbpaktens anda. Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen måste också förbättras så att fler unga kan kvalificera sig till ersättning, ett studerandevillkor bör återinföras. Genom att studera ökar man sina chanser att få jobb, och det ska löna sig, säger Thomas Carlén.

LO vill se en 90-dagars garanti för unga arbetslösa. Den betyder att insatser startar direkt från första arbetslösa dagen och att unga garanteras utbildning, praktikplats eller arbete efter 90-dagars arbetslöshet.
  LO har här gjort gemensam sak med Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU. Tillsammans driver de kravet på en 90-dagars garanti inför Socialdemokraternas kongress som startar i nästa vecka.
LO vill också mjuka upp de åtstramningar i a-kassan som infördes 2007 (se nedan). Därtill vill de gå vidare med introduktionsavtal som betyder att unga kan få en yrkesintroduktion där de arbetar och får lön 75 procent av arbetstiden och utbildas på resterande 25 procent.

Bland de förändringar som infördes i arbetslöshetsförsäkringen 2007 finns:
  • Avskaffat studerandevillkor
  • Normalarbetsiden beräknas på 12 månader (istället för på sex månader).
  • Arbetsvillkoret skärptes. Under 12 månader måste man arbeta minst sex månader med 80 timmar per månad (tidigare 70 timmar).
  • En deltidsbegränsning infördes, högst 75 dagar per ersättningsperiod kan användas för deltidsarbetslöshet (tidigare 300 dagar).