Jag är född i Nepal och adopterades till Sverige vid 8 månaders ålder. Flyttade till Malmö ifrån Lidköping för snart tre år sedan för att bedriva studier. Mångfald, öppenhet och en blandning av människor anser jag präglar staden och till stor del gjort att jag funnit mig tillrätta. Desto mindre trevligt var bemötandet en polisman gav mig på min väg till ett seminarium på ABF i Malmö.
  Frågor om legitimation, ursprung och lustigheter över mitt mellannamn fick mig att fundera. Vilken rätt har polisen att be om legitimation? Om de nu insisterar på att göra det, vad spelar det för roll med ursprung och utseende?

Detta fick mig att fundera vidare på ett av regeringens senaste påfund. Att effektivisera migrationsverkets och gränspolisens beslut samt verkställande av utvisningar genom ett projekt kallat Reva. För att kunna bedriva arbetet effektivt används en metod kallad LEAN. Migrationsverket och polisen har implementerat metoden i delar av sina verksamheter. I korta drag går det ut på att hitta processer som är onödiga eller kan förbättras. Allt mäts för att kunna bilda en uppfattning var och vad arbetstiden spenderas. Statistiken som framkommer ligger till grund att göra förbättringar. Min tanke är att detta sätter press på enskild polis och handläggare på migrationsverket. Detta riktar jag skarp kritik emot då risken är att vi börjar kategorisera människor utifrån utseende och etnicitet.  

I en debatt på Moriskan i Malmö framkom att polisen spanar utanför psykiatrin enligt en debattör. Att ställas inför valet att utvisas eller gömma sig, är svårt. Att ta ställning för att söka vård, omsorg eller gå till skolan ännu svårare med rädslan för att utvisas. Jag anser att människor är berättigade till vård, omsorg och skola, i synnerhet barn trots beslut om utvisning. Regeringen tog tidigare ett beslut om rätten till skolgång för papperslösa. Vilket verkar vara tomma ord om man ska tro migrationsminister Tobias Billströms (M) uttalande i media senaste tiden.
  Jag vill att medborgare protesterar emot Reva projektet som ska implementeras 2014 i Sverige.

Arvid Rajat Lundgren,
socionomstudent Malmö Högskola