Byggbranschen har idag stora problem med oseriösa byggföretag och långa underentreprenörkedjor som är svåra att kontrollera. I vissa fall kan man se ren och skär kriminalitet. Vi kan se att kunskapen om säkerhet, arbetsmiljö och avtalsenliga villkor urholkas och istället ser vi skattefusk, utnyttjande av migrerad arbetskraft och lönedumpning.
Denna utveckling är inte acceptabel och därför ställer vi oss bakom Byggnads krav på ett riktigt krafttag i årets avtalsrörelse.

De seriösa företagen får problem i konkurrensen med oseriösa företag som dumpar lönerna, struntar i säkerheten och utnyttjar människor. Detta kan i längden leda till en söndervittrad byggbransch utan seriositet, kunskap och stolthet.
  Risken för privatpersoner att råka illa ut när man anlitar ett byggföretag för att renovera sitt hus eller för något annat byggarbete ökar i takt med att antalet oseriösa aktörer finns på marknaden.

Vi håller med Byggnads om att huvudentreprenörerna ska bära ansvar längs med hela entreprenörskedjan.
  Vi tycker det är rimligt att ett byggföretag som är anlitat för att utföra ett arbete också ska ha kontroll över hela processen och därmed de anställdas villkor.
  Vi i Malmö arbetarekommun vill se en byggbransch alla kan vara stolta över. Byggarbetsplatser där säkerhet, bra arbetsmiljö och goda villkor är en självklarhet.

Joakim Sandell,
ordförande för Socialdemokraterna i Malmö