En stund i stunden var varandets eftertankar .
I stillhetens mjuka stillhet där andetagen var
lugna och stressen ebbat ut. En solstråle lekte
bakom en skir gardin Som verkade vilja nå fram
till blek kind. Som vinterkylan gjorde lite torra . Men snart skulle även gryningen inte bara ge skuggor Utan oxå näringsdroppar på sovande livsros liv.