I samband med vår enkät till Kommunals fackliga sektioner om löneutfallet för 2012 ställde vi också en fråga om provanställningar.  Bakgrunden är att Kommunal motvilligt i samband med avtalsförhandlingarna i fjol gick med på förändringar vad gäller provanställning. Nu krävs inte längre förhandlingar med facket för att arbetsgivaren ska få provanställa. Det räcker med att meddela den fackliga organisationen.

Detta har inte lett till någon anstormning av nya provanställningar. Fyra procent säger i vår enkät till och med att det har minskat och den allra största delen, 68 procent av Kommunals sektioner på kommunsidan, svarar att det är oförändrat.
  – Vi har inte hört att det skulle vara något bekymmer, säger Kommunals ombudsman Maria Hansson.
  Men på sina håll har ändå arbetsgivarna upptäckt den här möjligheten.
  Sala kommun hade 21 provanställningar 2012 och har just nu 17 pågående provanställningar. 2011 hade man 9 provanställningar. Personalchefen Jane Allansson, vet inte om det har med den nya avtalsskrivningen att göra.
  – Det är ett sätt att ge fler chansen att pröva på de här jobben, säger hon.
  Men möjligheten till provanställning fanns ju tidigare också fast då var ni tvungna att förhandla med facket, var det ett hinder?
  – Det kan jag aldrig tänka mig. Vi har ett väldigt gott samarbete med de fackliga organisationerna. Jag kan inte säga exakt vad det beror på att det blivit fler provanställningar.

Nästan alla av de fackliga företrädarna vi pratat med säger att de personer som provanställts sedan fått fast jobb.
  – Om det leder till en tillsvidareanställning finns det inga bekymmer med provanställningar, säger Maria Hansson på Kommunal.
  En av de aktuella sektionerna tycker att förändringen i avtalet är positiv.
  – Jag tycker det eftersom provanställning leder till tillsvidareanställning. Tidigare har man visstidsanställt och sen har de bara skickats ut, säger Petra Lindqvist, ordförande i Trosasektionen.
  Frågan om provanställningar finns inte på dagordningen i årets avtalsrörelse, enligt Maria Hansson.

Provanställning

Provanställning, enligt avtalet med SKL, får ske i högst 6 kalendermånader.
Den kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads uppsägningstid.
Arbetsgivaren ska underrätta facket om provanställning inom en månad.
Tidigare krävdes en MBL-förhandling innan beslut om provanställning.