Maria Larsson (KD).Maria
Larsson (KD).

Förslaget får svidande kritik av assistansexperten Adolf Ratzka, verksamhetsledare vid Independent Living Institute.
  – Förslaget ligger helt i linje med de försämringar som skett de senaste åren för oss assistansberättigade, säger Adolf Ratzka.

Maria Larsson skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att hon vill att assistansersättningen ses över. Den har utretts flera gånger de senaste åren, men nu vill hon att en utredning ska analysera hur ”möjligheterna till överutnyttjande kan minska”. Med överutnyttjande syftar hon då på att assistansföretagen under 2011 och 2012 gjorde vinster med två miljarder kronor. Men Adolf Ratzka varnar för konsekvenserna om man anpassar ersättningen mer exakt till behovet. En följd kan bli lägre löner för assistenterna, säger han.
  – Om man utgår från att assistansersättningen bara precis ska täcka kostnaderna så finns inget utrymme att till exempel höja lönen för en assistent som är på väg bort.
  Dessutom minskar flexibiliteten för de assistansberättigade, säger han. Utrymmet för aktiviteter som går utanför de bedömda aktiviteterna minskar.

I artikeln hävdar Maria Larsson att antalet assistanstimmar ökat stadigt sen 1997. Men detta är en sanning med modifikation, eftersom det blivit allt svårare att få assistans beviljad. Siffran avser de som är assistansberättigade.
  – Antalet avslag är högre än beviljade assistansersättningar i dag. Och de som legat nära de 20 timmar i grundläggande behov som krävs har åkt ut och förlorat sin assistansersättning, säger Adolf Ratzka.
  Totalt sett kostar personlig assistans i dag drygt 20 miljarder kronor och kostnaderna ökar för varje år.