I undersökningen som gjorts av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, jämförs deltagare i arbetspraktik 1999-2006 med de som haft arbetsmarknadsutbildning. IFAU menar att de som gick en utbildning var mer anställningsbara och skulle ha haft lika stor nytta av en praktikplats som en arbetsmarknadsutbildning.
  – En överflyttning av deltagare mellan programmen skulle därför ha varit mer effektiv i genomsnitt, säger forskaren Anders Forslund, en av författarna till rapporten.

De som deltog i arbetspraktiken under de här åren hade en svagare ställning på arbetsmarknaden än i övriga åtgärder: de var lägre utbildade, hade fler tidigare dagar som registrerade vid Arbetsförmedlingen och lägre tidigare inkomster.
  Arbetspraktik är en åtgärd som bland annat används i flera kommuner, inom till exempel vård och omsorg.
  Enligt Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik fanns 7 623 deltagare i arbetspraktik och 6 724 i arbetsmarknadsutbildning.

Arbetspraktik

Får pågå i högst sex månader.
Handledare krävs.
Får anvisas från den dag personen fyller 20 år. Unga funktionshindrade och den som har ersättning från arbetslöshetskassa kan få arbetspraktik innan de fyllt 20 år.