– Det är inmonterat och klart men vi är missnöjda och känner oss bevakade, säger Lennart Persson, arbetsplatsombud vid den kommungemensamma förvaltningen för service och teknik.
  Personalen har varit i kontakt med Datainspektionen som säger att GPS:erna inte får användas i bevakningssyfte.

Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande i utförarstyrelsen för service och teknik, försäkrar att syftet i första hand är att underlätta vid snöröjning och halkbekämpning, även om man nu kan se var de olika fordonen varit på olika platser och hur länge.
  – Den här modellen använder både åkerier och Trafikverket i alla snöröjningsfordon, säger Karl-Gustav Bynke.
  Har du förståelse för personalens invändningar, att de känner sig övervakade?
  – I hela vårt moderna samhälle har vi kameror. Jag tror att personalen förstår fördelarna med systemet när de har använt det ett tag

Han påpekar att frågan har förhandlats med Kommunal som protesterade. Och enligt Lennart Persson hade personalen inget att säga till om.
  – Vi får acceptera det här. Jag vet inte vad vi ska göra, säger Lennart Persson.
  Kontrollen av de anställda ökar generellt i Sverige. Det visade Kommunalarbetarens enkät om integritet i arbetslivet 2011 (se länk).