Vid olyckan på annandag jul i Sälen omkom kvinnan som körde personbilen. Personalen i den mötande ambulansen skadades, ambulansföraren fick en allvarlig knä-fraktur och underbensfraktur. Vårdaren fick frakturer och tandskador.
  – Vi har haft ett arbete kring trafiksäkerhet som pågått under en längre tid och den här inspektionen ger oss ett bra utgångsläge att färdigställa en policy och genomlysa brister, säger Åke Centervärn, verksamhetsledare för ambulanssjukvården i Dalarna. 

I inspektionen påpekades att bältesvarnare och bältessträckare saknades i flera ambulanser. En policy för hur ambulansförarna ska agera när vårdarna inte sitter bältade måste arbetas fram.
  Hur ska ambulansförarna göra när vårdarna inte kan använda bälte i ambulansen?
  – Vi har sagt att bälte ska användas så långt det är möjligt. Det är en konfliktsituation där, ibland går det inte att vårda patienten om man sitter ner med säkerhetsbälte. Vi måste jobba med hur förarna ska agera, det är inte alltid självklara lösningar, säger Åke Centervärn.

Policyn ska även innehålla information om hur utrustning i ambulansen ska sitta fast. Senast den 31:a maj ska problemen vara åtgärdade.