Vid årsskiftet infördes trängselskatten i Göteborg. En bred opinion har väckts mot denna skatt, som slår hårdast mot arbetare och låginkomsttagare i Göteborg. Med en lön på 20 000 kronor i månaden, riskerar man att på ett år tappa nästan en hel månadslön om man tvingas på maxavgiften på 60 kronor per dag.
  Oavsett maxtaxa, så rör det sig om hundratals kronor i månaden, som bör ses som en direkt lönesänkning för våra medlemmar. Medlemmar som redan skattar på sin lön, betalar moms på bensin eller annat drivmedel, fordonsskatt och även en årlig vägskatt.

Våra medlemmar är i många fall beroende av bilen till och från arbetet. Vi har medlemmar som arbetar som timvikarier och redan arbetar under otrygga förhållanden med en osäker månadsinkomst. De kan vara tvungna att ta sig mellan olika arbetsplatser i olika stadsdelar på en och samma dag och är därför i stort behov av bil.
  Över 57 000 göteborgare har skrivit på uppropet för en folkomröstning, ännu fler om man räknar de i kranskommunerna som skrivit på.

Kamraterna i Transportarbetarförbundet, avdelning 3 har sedan tidigare antagit ett uttalande för en folkomröstning om trängselskatten, där de bland annat skriver;
  ”Följden av trängselskatten blir förmodligen att t.ex. den ensamstående, lågavlönade mamman med tre barn som skall till dagis får ställa bilen. Hon får dessutom släpa alla sina tunga matkassar och ungarna från affären då det till och med kostar att åka till närmaste affär p.g.a. de märkligt placerade betalstationerna. Allt medans den rika överklassen kan åka runt, runt på tomma gator bara för skoj skull.”
  Facket har en viktig roll i opinionsbildning och mobilisering i politiska frågor där medlemmarna drabbas. Kampen mot trängselskatten är en av dessa frågor.

Vi i Kommunal, Idrott och park i Göteborg har antagit detta uttalande mot trängselskatten,
  • att vi verkar för att frågan även tas upp i andra sektioner och på avdelningsnivå
  • att vi under året tar initiativ till utåtriktade aktiviteter med mobilisering från arbetsplatserna
  • att vi bjuder in fler lokala förbund till tvärfackliga aktiviteter mot trängselskatten, med ett tydligt krav på en folkomröstning, som ett första steg till att denna skatt rivs upp

Kommunal Idrott och park,
genom Johannes Lundberg, badvärd Angered Arena