Gunilla Hammarström, Ovanåker.Gunilla Hammarström.

Vad kommer du ta med dig av utbildningen i ditt arbete?
  – Det har varit väldigt bra, vi har fått igång en diskussion på arbetsplatserna efter utbildningen. Det är lättare nu att prata om bemötande och hur man ska handskas med dementa. 

Hur funkar utbildningen?
  – Det är en webbutbildning och det tar inte särskilt lång tid. Jag kan verkligen rekommendera att fler kommuner trycker på att personalen går den, det kostar ju ingenting. Den är väldigt saklig och informativ, lätt att ta till sig.

Behövs det mer kompetens om demens inom vården?
  – Det behövs absolut öka kompetensen, ju mer vi lärt oss desto större har intresset blivit. Vi tänker väldigt mycket på bemötande nu. Alla är med på tåget. Jag är demensombud för min avdelning och försöker coacha de andra i personalgruppen.

Fotnot: Utbildningen Demens ABC har tagits fram av Svenskt Demenscentrum och finns här.