– Det här är en uppmjukning av regelverket. Tidigare ställdes det väldigt hårda krav på att det skulle vara återkommande tunga lyft i jobbet. Det uteslöt till exempel undersköterskor och personal i hemtjänsten som inte kunde visa att de har återkommande tunga lyft, säger Kerstin Burman, jurist vid LO-TCO Rättsskydd.

I en färsk dom i Högsta förvaltningsdomstolen fick frisören Sophia Sääf rätt i sitt överklagande av Försäkringskassans tidigare beslut. Hon tillerkänns rätten till halv graviditetspenning, det som tidigare hette havandeskapspenning, i sex veckor.
  – I domen nämner man bland annat att ansträngningen i att stå och gå mycket i sitt jobb kan vara tillräckligt för nedsatt arbetsförmåga, säger Kerstin Burman.
  Domen öppnar upp för fler kvinnor att kunna gå ned i arbetstid i slutet av graviditeten.

2011 tilldömdes en barnskötare rätten till graviditetspenning, men då underströks just de tunga lyften i domen, vilket sen dess gjort det omöjligt att få ersättningen om det inte går att bevisa tyngden.
  Enligt Kerstin Burman kan även kvinnor som fått nej tidigare nu få möjlighet till ersättning.
  – Vi hoppas att många kvinnor begär omprövning av sina ärenden hos Försäkringskassan, säger hon.

Graviditetspenning

Ersättning ges i högst 50 dagar, tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.
Den som blivit förbjuden att fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön kan få graviditetspenning för varje dag som förbudet gäller.
Ersättningen betalas ut längst till och med den elfte dagen före beräknad förlossning.
De sista 10 dagarna före beräknad förlossning kan man i stället ta ut föräldrapenning.
Graviditetspenningen ger knappt 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst.