– Många har frågat efter det och många barnskötare har sökt de andra kurserna men blivit nekade för att de inte har förskollärarexamen, berättar Karin Améen, projektledare på Skolverket.
  Förskolelyftet startade i samband med att förskolans läroplan reviderades 2010 och innebär fortbildning för förskolepersonal. Förra året vände sig kurserna enbart till förskolechefer och förskollärare, men nu planeras för två nya kurser som även kan sökas av barnskötare.

Kurserna startar till hösten och går att söka från den 15 april – en med inriktning mot naturvetenskap och teknik och en med inriktningen flerspråkighet och interkulturell kompetens. När läroplanen inom förskolan gjordes om lyftes särskilt naturvetenskap och teknik fram som viktiga delar av undervisningen, vilket gjorde att behovet av vidareutbildning blev större.
  – Det finns ett tydligt behov av utbildning nu när områdena förtydligats och lyfts fram. Skolinspektionens rapport har visat att det finns uppenbara brister. Djur och natur har förskolepersonal bra koll på, men kemiska processer och tekniska principer har man inte lika stor kunskap om, menar Skolverkets Karin Améen.

Kommunal tycker att det är bra att kurserna startar, men att det behövs mycket mer än så:
  – Naturvetenskap är bara ett av de områden man ska arbeta med. Vi vill att man ska göra ett rejält förskolelyft för barnskötarna, säger Tom Jansson, ombudsman på Kommunal.
  Det är mycket nytt i skollagen och läroplanen som barnskötare med äldre utbildning borde få lära sig, anser han. Dessutom ökar andelen som inte har barnskötarutbildning.
  – Staten och arbetsgivarna måste ta ett ansvar för det, säger Tom Jansson.
  Det är ännu inte klart hur många lärosäten som kurserna kommer att erbjudas på.

Förskolelyftet

När förskolans läroplan reviderades infördes nya krav på verksamheten. Förskolan är nu en egen skolform med gemensamma övergripande mål, där pedagogiken särskilt betonas. Särskilt barnens språkliga och matematiska utveckling är viktig, men också undervisning i naturvetenskap och teknik.
För att uppfylla förskolans mål erbjuder Skolverket därför fortbildning för förskolans hela personalstyrka, även om fokuset ligger på förskolechefer och förskolelärare.

Kurser 

Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning 7,5 hp. Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp.
Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. För att delta ska du vara anställd i förskolan och ha din arbetsgivares tillstånd.
Studietakt: Halvfart eller i vissa fall åttondelsfart.
Studieform: Högskolekurs på distans.
Studieort: Ännu inte klart, troligen åtta lärosäten.
Ansökan senast: 6 maj.