– Det här är en unik åtgärd från Medlingsinstitutet och det kan bara tolkas som en kraftig kritik mot Byggnads, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier till tidningen Byggnadsarbetaren.

Byggnads gör en helt annan tolkning:
  ”Byggnads tolkar detta som att medlarna vill få tid att hitta en öppning i frågan om huvudentreprenörsansvar och möta upp Byggnads avtalskrav. Nu vilar ett tungt ansvar på medlarna att få fram en lösning”, skriver man i sitt pressmeddelande.
  – Det är en möjlighet som används sällan, men medlarna har bedömt att de behöver mer tid för att kunna nå en lösning, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth till Byggnadsarbetaren.

Byggstrejken är i och med detta uppskjuten i 14 dagar och träder i kraft först den 2 april, om inte parterna uppnått en lösning före dess.
Kommunal hade inte planerat några sympatiåtgärder med anledning av Byggnads strejkvarsel, enligt Johan Ingelskog, chef vid Kommunals avtalsavdelning.
  – Vi har inte fått någon sådan förfrågan från Byggnads, säger han.
  Och det fåtal medlemmar i Kommunal som faktiskt går på ett hängavtal mellan Byggnads och Sveriges byggindustrier, ser inte ut att bli berörda av den varslade strejken, om den nu skulle träda i kraft, enligt Ingelskog.

Ett första bud har också kommit i industriförhandlingarna, ett bud som fackförbunden i industrin tackat nej till. Förslaget var ett treårigt avtal med ett sammanlagt avtalsvärde på sex procent.
  – Ska det över huvud taget vara möjligt att diskutera ett längre avtal krävs rejäla ökningar av lönenivån och förbättringar av allmänna villkor, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe i ett pressmeddelande.
  Enligt uppgift fanns ingenting i budet som tillgodoser LO-samordningens krav på löneökningar i krontal till dem som har löner under 25 000 kronor i månaden. Men IF Metall nämner ingenting i sina pressmeddelanden om detta haft någon betydelse för sitt nej. För Kommunals räkning är det avgörande om industrifacken får igenom den här krontalsprincipen.