1. Vad krävs för att få ledigt för studier?
  Det krävs att du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren. Men om utbildningen är kopplad till facklig verksamhet har du rätt till ledighet även om dessa krav inte uppfylls.

2. Hur länge får jag vara ledig?
  Det är inte reglerat. Lagen säger att arbetstagaren har rätt till ”behövlig ledighet” från sin anställning.

3. Kan arbetsgivaren säga nej?
  Nej, men arbetsgivaren kan senarelägga ledigheten och ska då genast underrätta dig om det.

4. Får jag komma tillbaka till jobbet?
  Ja, och du har rätt till samma eller liknande arbetsuppgifter och anställningsvillkor. Om du avbryter studierna har du rätt att komma tillbaka till jobbet.

5. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?
  Folkhögskolan ger inga akademiska högskolepoäng och nivån på undervisningen varierar, från behörighetsgivande kurser på grund- och gymnasienivå till kurser som mer liknar högskolenivå.

6. Vad är Yrkeshögskolan (YH)?
  Utbildningarna är utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial yrkeskompetens och finns inom många olika områden. (YH) ersätter efter hand KY-utbildningarna.

7. Hur mycket får jag i studiemedel?
  Du får 2 230 kronor i veckan om du läser på heltid, fördelat på bidrag (699 kronor) och lån (1 531 kronor). Om du har vårdnaden om barn får du ett tilläggsbidrag. Du kan även ha rätt till tilläggslån och merkostnadslån.

8. Hur länge kan jag få studiemedel?
  Du kan få studiemedel i högst 240 veckor. Läs mer: www.csn.se

9. Finns det en övre åldersgräns för studiemedel?
  Du kan få studiemedel till och med det år du fyller 54 år, men rätten att låna begränsas från 45 års ålder.

10. Hur stor inkomst får jag ha när jag får studiemedel?
  Om du läser 20 veckor på heltid under ett kalenderhalvår får du tjäna upp till 70 400 kronor utan att studiemedlet minskas.

Länkar till utbildningar

• Högskolekurser: www.studera.nu
• Folkhögskola: www.folkhogskola.nu
• Yrkeshögskolan: www.yrkeshogskolan.se
• Omsorgscollege: www.vo-college.se