Anmälan gäller en anställd i ett inhyrt bolag som ska hjälpa kommunen med rörläggningsarbete. Två tillbud beskrivs i rapporten. Den ena gången tappade grävmaskinisten skopan som inte varit låst. Den andra gången tappades en hammare från grävmaskinens redskapsfäste.
  Skyddsombudet Kerstin Persson motiverar stoppet med att händelserna kunde ha slutat med allvarliga skador eller dödsfall. I anmälan skriver hon också att all tillit till maskinföraren är förbrukad. 

Kalix kommun har inte överklagat skyddsombudsstoppet. Grävmaskinen har inspekterats av samhällsbyggnadsförvaltningen som inte kunde hitta något fel.
  – Problemet ligger helt på det mänskliga planet säger chefen för förvaltningen, Karl Axel Bergström till Arbetet.
  Att ett skyddsstopp riktas mot en enskild medarbetare är ovanligt.