– Jag är nöjd med att vi börjar se konkreta resultat av trepartssamtalen. Detta är ett viktigt steg för att sänka trösklarna och skapa fler vägar in till arbete för unga, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) i ett pressmeddelande.
  På fredagen (den 15 mars) kom regeringens förslag med anledning av de så kallade trepartssamtalen, där LO och Svenskt Näringsliv haft överläggningar med regeringen.

Tanken från början var att skapa en jobbpakt, men förhandlingarna avbröts i slutet av januari. Nu skickar regeringen ändå ut några förslag på remiss utifrån samtalen.
  • Slopad arbetsgivaravgift och handledarstöd till arbetsgivare som anställer ungdomar under 26 år i yrkesintroduktion, vilket i praktiken innebär 75 procents jobb, 25 procents utbildning och 75 procent i lön.
  • Ett slopande eller en sänkning av arbetslöshetsavgiften, vilket skulle jämna ut a-kasseavgifterna igen.
  Men redan i inledningen av sin promemoria ställer regeringen upp villkoren: ”Förslaget om att avskaffa eller reducera arbetslöshetsavgiften är också beroende av utfallet av parts- samtalen och de avtalsslutande parternas engagemang när det gäller att teckna och främja användande av yrkesintroduktionsavtal”.
  En som reagerar starkt på detta är Hotell- och Restaurangfackets ordförande Ella Niia:
  – Att det är en reform som villkoras av hur det går i samtalen mellan fackföreningarna och arbetsgivarna är oacceptabelt, säger hon i ett pressmeddelande.

Om arbetslöshetsavgiften togs bort skulle avgiften för medlemmar i Kommunals a-kassa som har arbete minska från 160 kronor till 105 kronor. Arbetslösa medlemmar är redan i dag befriade från arbetslöshetsavgiften.
  I genomsnitt skulle a-kasseavgifterna hamna på 110 kronor, enligt regeringen.
  Ett särskilt kapitel i regeringens skrivelse ägnas också åt att företag utan kollektivavtal också måste kunna få del yrkesintroduktionsavtal, men i så fall i branscher där avtal om yrkesintroduktion finns. Det öppnar till exempel för hemtjänstföretag utan kollektivavtal att använda sig av ungdomslönerna

Förslagen skickas nu ut på remiss, och ett färdigt förslag kommer antingen i samband med budgeten för 2014 eller separat. Förändringarna, om de blir av, kan träda i kraft från och med 1 januari 2014.
  KA har sökt både Kommunals ordförande Annelie Nordström och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, men har inte fått tag i någon av dem ännu.