Vid Yrkeshögskolan i Eslöv kan undersköterskor studera för att få specialkompetens inom cancervård. En av dem som tog examen i början av året var Britta Höglund som bor utanför Strömsund.
Utbildningen sker på distans, mestadels via internet, men ett par gånger per termin träffas de studerande – från olika platser i landet – i Eslöv eller Lund. Trots den långa resan är hon tacksam för möjligheten till vidareutbildning.
– Det gör ju inte sig självt, men det är ju så intressant. När vi träffades, med erfarenheter från många olika arbetsplatser, blev det ju enorma diskussioner – vi hade kunnat fylla ut flera dagar till, säger Britta Höglund entusiastiskt.
Hon arbetar som undersköterska på en lungavdelning med bland annat lungcancerpatienter. Forskning visar att många cancerpatienter mår bättre om de äter ofta, trots att de ofta lider av illamående.
Detta tog Britta Höglund fasta på när hon skulle skriva sitt projekt i utbildningen till specialistundersköterska i cancervård. Hon införde en mellanmålsvagn och undersökte då hur patienters livskvalitet påverkas av större valfrihet vid eftermiddagsfikat.

Det blev lyckat – både patienter och personal var positiva till mellanmålsvagnen. Men när hon ville införa en liknande rutin på förmiddagen tog det stopp.
Arbetskamraterna var tveksamma till ytterligare en rutin och en del tyckte att patienterna redan tilldelades tillräckligt många måltider.
– Mat och dryck är ju inte det roligaste att fixa med för personalen, men det är oerhört viktigt, menar Britta Höglund, som är väldigt tacksam över möjligheten att få förkovra sig, trots att hon genomfört större delen av studierna på sin fritid.

ID. Britta Höglund 

Ålder: 51.
Bor: Hammerdal utanför Strömsund.

Mer om utbildningen 

Utbildning: Specialistutbildad undersköterska i cancervård 150 Yh-poäng.
Skola: Yrkeshögskolan i Eslöv.
Studietakt: Halvfart.
Studieform: Yrkeshögskoleutbildning på distans.
Platser: 25.
Webbsida: www.eslov.se/yh