En majoritet i riksdagen röstade i går (den 13 mars) igenom regeringens förslag. Och från och med i höst gäller bland annat följande:
  • Arbetslösa måste redovisa hur och vilka jobb de sökt i en så kallad aktivitetsrapport. Lämnas uppgifterna inte in anses den arbetssökande ha misskött sitt arbetssökande och en sanktionsskala i fem steg inträder. Det börjar med en varning och slutar i värsta fall med avstängning.
  • Fler sanktioner införs men sammantaget blir de mildare än i dag.
  • A-kassornas möjlighet att besluta om nedsättning av ersättningen försvinner. I stället ska avstängning i kortare perioder användas stegvis. Rent ekonomiskt innebär det ingen större skillnad för den som drabbas.
  • A-kassorna kan i fortsättningen ännu oftare hålla inne med ersättning under utredningstiden när något är oklart. Tidigare har pengarna betalats ut, om de allmänna villkoren är uppfyllda, men har då i vissa fall lett till stora återbetalningskrav när utredningen visar att ersättningsrätt saknas.

Regeringen fick igenom sitt förslag med stöd av Socialdemokraterna.