Forskaren Maria Bennich har studerat kompetensutveckling på flera olika arbetsplatser i omsorgen. Hon har sett att det som ger bäst resultat för verksamheten är utbildningar som planeras efter verksamhetens behov. Det är också bra om de anställda, ledningen och utbildaren har ett nära samarbete.
  Däremot är det inte säkert att det upplägget ger störst utdelning för individen.
  – Det finns risker med det. Utbildningar som utgår från de lokala behoven kanske inte ger betyg som är gångbara på nationell nivå, säger Maria Bennich.
  Det betyder att man kanske inte kan använda en sådan utbildning som merit om man söker arbete i en annan kommun.
  – Men det betyder inte att det är bortkastat. Jag tror aldrig lärande är bortkastat, säger Maria Bennich.

 Maria Bennich, forskare.Maria Bennich.
Foto: Christer Pöhner

Maria Bennichs avhandling visar att stora satsningar på kompetensutveckling ofta ger små resultat för verksamheten. Det gäller särskilt när man skickar iväg personalen till en extern utbildare, men inte förändrar något på arbetsplatsen. De anställda får inte möjlighet att använda sina nya kunskaper.
  En varaktig förbättring måste ledningen organisera fram, anser Maria Bennich. Till exempel genom särskilda möten, där anställda kan dela kunskap med varandra.
  – Omsorgspersonalen sitter ofta på lösningen till de problem som finns, om de får möjlighet att reflektera tillsammans. Men tid för gemensam reflektion är oftast en bristvara. Och arbetsplatsträffarna handlar mycket om information uppifrån.

Långsiktighet är viktigt. Men kompetenssatsningar organiseras ofta som projekt: När projektet är över blir allt som förut igen. Ett chefsbyte kan också göra att en kompetenssatsning rinner ut i sanden. Och när verksamheter upphandlas regelbundet är det svårt att satsa långsiktigt.
  – Upphandlingar är väldigt tidskrävande. Det tar några år att sätta en ny organisation även om det är samma personal, säger Maria Bennich.
  Om man på allvar vill höja kvaliteten i omsorgen måste kommunerna ställa de rätta kraven vid upphandlingar: Krav på god ledning, kompetensutveckling och arbetsplatslärande.
  – I stället för att låta ekonomin styra, för det är ju ofta så det blir, säger Maria Bennich.
  För att nå dit tror hon att det krävs att personalen ställer krav.
  – Det är ju en yrkesgrupp som inte alltid har sådana möjligheter. Men jag tror att förändringen behöver komma underifrån, säger Maria Bennich.

Fotnot: Maria Bennichs avhandling heter ”Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete” och är gjord vid Linköpings universitet.