Boendet har haft en låg bemanning, 0,48 anställd per brukare och kritiserats av Arbetsmiljöverket.
  Nu ska bemanningen anpassas efter behoven och från att ha varit fem på morgonen på 25 boenden, är de idag mellan sex och sju anställda.
  De gamla får mer insatser och får önska om de vill duscha oftare eller gå ut mer.

Bland de anställda är meningarna delade om det nya systemet, som också innebär att jobba med schemaverktyget I-care.
  – Än så länge är det lite plus minus noll. Vi är glada att få mer folk, men vi vet inte om det räcker till de nya arbetsuppgifter vi också fått, säger arbetsplatsombudet Eila Viersalo.

Drog tillbaka minimigräns, men de gamla ska duschas oftare

• Den 1 januari 2014 gäller skärpta krav på bemanning.
Bemanningen måste vara tillräcklig för att de anställda ”snabbt kan uppmärksamma” om en demenssjuk behöver hjälp och ”utan dröjsmål” ge den hjälpen.
• Socialstyrelsen satte först en gräns på minst en anställd på tio boenden, men det drogs tillbaka efter kritik.
• Föreskrifterna gäller än så länge bara brukare med demens. Men målet är att samma regler ska införas för all äldreomsorg och även för hälso- och sjukvården.
• De nya föreskrifterna innebär också förändringar för de gamla. De som bor på äldreboende ska i likhet med brukare i hemtjänsten få önska biståndsbedömda insatser. På ett boende får man idag ett paket av insatser. Från nästa år kan de boende själva be om att få duscha oftare, gå ut mer eller liknande. Kommunen bedömer hur mycket tid som är skäligt att bevilja.