När kommunens verksamhet går ut på entreprenad gäller oftast verksamhetsövergång. Då gäller villkoren i det tidigare kollektivavtalet det första året hos den nya arbetsgivaren. Men när verksamheten nästa gång ska gå över till en ny entreprenör kan läget vara annorlunda.
  – Upphandlingsverksamheter gör ju att många som tidigare har haft en trygghet i tillsvidareanställningar hos kommunen i praktiken numera har tidsbegränsade anställningar, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

 Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.Dan Holke.

Knäckfrågan är om det är en verksamhetsövergång eller inte. Vid en konkurs är det enligt lagen inte det. Och det finns fler tillfällen när det inte anses vara det. Bedömningen görs utifrån hur mycket av verksamheten som anses gå över. I städ- och bussbranschen är det vanligt att bytet av entreprenör inte räknas som verksamhetsövergång. 
  – Otryggheten bland personalen har ökat ofantligt. Busschaufförer kan ha varit hos kommunen i 30-40 år. Så är det byte av entreprenör och då står din anställningstrygghet på spel.

Om det inte är en verksamhetsövergång kan arbetsgivaren vid varje ny upphandling plocka de han vill ha. Risk finns att de som är långtidssjukskrivna eller gjort sig obekväma sållas bort.
  – Så fort man privatiserar verksamheter så uppstår de här fenomenen.