Alla medlemmar kan göra skillnad i fikarummen på de egna arbetsplatserna, eller till och med hemma vid köksbordet. Vi måste bli bättre på att reagera på kränkningar, lögner, mobbning och utfrysning av våra kamrater. 

Som medlem kan man bilda opinion genom exempelvis insändare i olika tidningar, organisering av manifestationer, upprop mot invandrarfientligheten och utanförskapet. Handledare i fackliga utbildningar har möjlighet att hålla övningar och grupparbeten kring fackets värdegrundsbegrepp. 
  “Usch för alla somalier som kommer hit”, säger en av mina kollegor. Visserligen ingen kommunalare men ändå… Både som förtroendevald och medmänniska skäms jag. Jag blir ledsen – jag är ju själv en av invandrarna i landet jag älskat sedan 38 år tillbaka även om det kanske inte syns på mig. Lyckligt lottad är jag!

Men borde inte människor veta lite bättre? Nej, det kanske är svårt när ett främlingsfientligt parti får större och större utrymme i massmedia.
  Men vi medlemmar i facket får inte vara rädda att ta upp kampen utan alltid verka för alla människors lika värde! Alla människors lika värde – ett begrepp som alltid kommer att utgöra kärnan i vår fackliga värdegrund. Alla kan göra något.

Hanna Haraldsen,
Kommunal Sydost, handledare i utbildningar