Arbetsdagar med uppdelade arbetspass  blir allt vanligare, visar vår granskning (se länk till höger). Nio av tio av  vård- och omsorgssektioner  i Kommunal säger att delade turer förekommer i deras kommun.  Sex av tio fackliga sektioner uppger att turdelningen ökat jämfört med KA:s  undersökning för tre år sedan och var femte att det ökar kraftigt.

Därmed hamnar vården i samma dystra läge som bussbranschen –  där bättre scheman är en viktig avtalsfråga för Kommunal i år – och den lönepressade taxibranschen: Den anställde utsätts för rörlig lönekonkurrens och får inte lön för hela sin arbetstid. De tvingas till timmar av väntan, mellan arbetspassen. Den indirekta tiden ger ingen lön. Även den tid hemtjänsten och äldrevården  får betalt för kapas, visar tidigare granskningar vi gjort om LOV-upphandlingar. De nedpressade ersättningarna ger kommunalarna ännu mer stress och fler delade turer. Försämringarna drabbar i första hand LO-medlemmar. Läkarna skulle knappast acceptera att de bara får betalt när de träffar patienten, inte när de går i korridoren. De skulle inte heller okeja gratis väntan mellan olika tjänstgöringspass samma dag.
Huvudskyddsombudet Gunn Svahn i Ydre  är oroad: ”Jag är jätterädd att folk inte ska orka jobba, att det ska bli en massa sjukskrivningar. Det här är att gå tillbaka i tiden. Varannan helg och delade turer.” (se länk).
  De företag som verkar i sektorn protesterar också: Såväl icke vinstdrivna som de vinstdrivna större koncernerna säger: Det är omöjligt att vårda till så låga priser. Även kommunens egna vårdgivare har svårt att få ekonomin att gå ihop. Schemaläggning som försämrar för de anställda blir ofta lösningen.

Hur vänder vi då den dystra utvecklingen? Ekvationen är både enkel och svår: Det behövs mer pengar! Generationen 40-talister är 30 procent större än generationen innan – ökande behov är inte gratis. Och det är inte kommunalarna som ska betala priset med sin hälsa och lön.
  SKL-arbetsgivarnas förhandlingsansvariga Ingela Gardner Sundström (M) är också överraskad av KA:s undersökning. ”Jag trodde delade turer tillhörde forntiden”, säger hon (se länk). Och just  om detta är vi helt överens!
  Uppdelade arbetsdagar tillhör forntiden och ska avvecklas inte utvecklas.