– Jag trodde inte att det var så utbrett, jag har uppfattat att det var en sak som tillhörde den grå forntiden, säger hon.
  Hon har i tidigare intervjuer sagt att hon inte tror att det skett någon dramatisk ökning av delade turer.

Orsaker till att det ser ut som det gör vill hon återkomma till senare, men hon gissar att kraven och önskemålen om rätt till heltid kan vara en anledning.
  – Jag hoppas att det är det sambandet som finns och att det inte är något annat.
  Vad säger du om resultatet?
  – Man kan också se på siffrorna omvänt att det faktiskt nästan är oförändrat i 70 procent av kommunerna.
  En majoritet av Kommunals fackliga sektioner säger ju att det har ökat över huvud taget.
  – Jo, det kan man ju säga, men det beror lite på hur man vill läsa statistiken. Fast det finns naturligtvis anledning till att vi utökat vårt gemensamma arbete till att titta på det här också.

 Ingela Gardner-Sundström, SKL.Ingela Gardner Sundström.
Foto: Håkan Lindgren

Hon syftar på den gemensamma arbetsgrupp SKL och Kommunal bildade före förra avtalsrörelsen och som i samband med 2012 års avtal fick till uppgift att också titta på delade turer.
  Vad drar du för slutsatser av undersökningen?
  – Jag drar inga slutsatser förrän vi har sett vad det här beror på. Vi måste se om det är omöjligt att lösa på något annat sätt, när man vill tillmötesgå krav och önskemål om heltid eller utökad arbetstid. Är det en ofrånkomlig konsekvens på en del ställen eller kan man försöka hitta andra lösningar?
  Ibland väljer anställda det här själva, men är det ett val under fria former så att säga?
  – Det kan ju vara så att möjligheten till heltid bara kan tillgodoses genom delad tur, det kan ju se så ut.  Men man kan inte säga att det är ett fritt val, men hur många val av dem vi gör i livet är fullt fria, livet ser ju inte ut så alla gånger.
  Är det orimligt med kompensation mellan passen?
  – Det kan jag inte uttala mig om. Jag har inte varit inblandad i någon sådan diskussion. Men man måste ändå utföra någonting, man kan inte bara sitta och vänta på betald arbetstid. Det känns konstigt att tänka sig.
  Är SKL beredda att göra mer för att få stopp på delade turer?
– Jag får återkomma i den frågan när jag vet mer, säger Ingela Gardner Sundström.