De sex kraven är:

1. Öka bemanningen inom barn- och äldreomsorgen.

2. Lagstifta om rätt till heltid.

3. Skärp skollagen så att alla kommuner måste erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

4. Fler unga ska få fasta jobb i välfärden.

5. Förbättringar i a-kassan, bland annat sänkt avgift och höjt tak.

6. Inför en tredelad föräldraförsäkring.